Właścicielem strony internetowej oraz praw autorskich do wszelkiej jej zawartości jest firma PEARLINA Sabina Rychlewska z siedzibą w Poznaniu.
Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, publikowania i sprzedaży artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się na stronie pearlina.eu.